Newsletter


Get the latest news from Otilia Brailoiu

SUBMIT

Privacy Policy

AMICA MIA S.R.L consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Această declarație de confidențialitate se aplică entității operaționale principale a AMICA MIA S.R.L. și filialelor sale (incluzând filialele deținute parțial în care AMICA MIA S.R.L. deține direct sau indirect mai mult de 50% din dreptul de vot). Se aplică de asemenea firmei mamă a AMICA MIA S.R.L.. Pentru scopul acestei declarații termenul AMICA MIA S.R.L. se referă la întregul grup de companii sau, în funcție de caz, la fiecare companie în parte.

AMICA MIA S.R.L. procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.

Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților. Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC. Directiva 95/46/EC va fi înlocuită de la data de 25 Mai 2018. Această declarație este conformă cu GDPR și prin urmare și cu Directiva 95/46/EC și cu regulile naționale până când acestea expiră la data de 25 Mai 2018.

Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea Echipei Juridice a AMICA MIA S.R.L., care deține responabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Ofițerul de Protecție a Datelor (DPO) este responsabil pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate. DPO asigură conformitatea de zi cu zi și este implicat în toate problemele legate de protecția datelor personale.

AMICA MIA S.R.L. trebuie considerat ca și controlor al datelor și acesta va determina scopurile și metodele de procesare ale datelor introduse și colectate.

PRINCIPII

Politica de protejare a datelor în AMICA MIA S.R.L. se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:
— Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
— Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
— Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
— Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
— Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
— Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
— Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
— Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
— Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

DATELE PERSONALE

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

COLECTAREA DATELOR PERSONALE

Utilizatorii website-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile noastre și să ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca AMICA MIA S.R.L. să poată opera și îmbunătăți serviciile și afacerile. Colectăm în primul rând date personale cum ar fi numele, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, număr pașaport, buletin, cod numeric personal; De asemenea vom colecta adresa candidatului atunci când acesta aplică pentru un post în compania noastră. Mai mult colectăm date personale pentru alte scopuri cum ar fi statistici, administrare și comunicare, IT și administrarea securității, securitate fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de suport, colaborare la proiectele interne și echipele și activitățile organizaționale. Vom procesa datele personale doar pentru un scop specificat, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de legea locală în țările în care operăm.

UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru a îi oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului AMICA MIA S.R.L., filialelor companiei și asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Website-ul AMICA MIA S.R.L. și partenerii săi utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot indentifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să deactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre. În mod ocazional semnăm contracte cu alte companii și parteneri de afaceri care lucrează în numele nostru, cum ar fi avocați externi pentru a procesa o reclamație în scopul obținerii unei compensații, companii tehnice pentru procesarea și livrarea sistemelor și tehnologiilor care dezvoltă produsele și serviciile noastre și în aceste cazuri vom divulga informațiile necesare. Furnizorilor de servicii li se va permite să obțină numai datele personale necesare pentru a își livra serviciile. Nu vom divulga date personale terților cu scopul de a le permite să își comercializeze produsele și serviciile către clienții noștri. Dacă utilizatorii nu doresc ca noi să divulgăm date personale acestor companii, aceștia sunt rugați să contacteze DPO, AVRAMESCU RALUCA, la adresa de e-mail: office@otiliabrailoiu.ro

În anumite situații AMICA MIA S.R.L. este nevoită să dezvăluie date personale ca și răspuns la cererile autorităților de supraveghere pentru a îndeplini cerințele GDPR. De asemenea vom divulga informații personale daca este cerut de lege, de exemplu pentru a ne conforma cu o citație sau alte procese legale, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru a ne proteja drepturile, siguranța clienților sau siguranța celorlalți, investigarea fraudelor sau ca răspuns la o cerere a guvernului.

SECURITATEA PROCESĂRII

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către DPO, AVRAMESCU RALUCA, e-mail: office@otiliabrailoiu.ro

ACCESUL ȘI RECTIFICAREA SAU ȘTERGEREA DATELOR PERSONALE

Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp pentru care AMICA MIA S.R.L. intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de datele personale sau dacă doriți să solicitați vă informăm dacă, la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm contactați DPO, AVRAMESCU RALUCA, e-mail: office@otiliabrailoiu.ro

APLICAREA LA UN JOB

Pentru aplicarea la joburile noastre utilizăm în scopuri de management un tool extern de recrutare. Atunci când aplicați pentru un job în cadrul AMICA MIA S.R.L. datele personale vor fi procesate și controlate de către AMICA MIA S.R.L.. Aplicațiile nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de timp decât cea necesară și nu vor fi divulgate persoanelor terțe. Dacă aplicanții doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele personale, sunt rugați să contacteze DPO, AVRAMESCU RALUCA, e-mail: office@otiliabrailoiu.ro

E-MAILURI DE MARKETING

AMICA MIA S.R.L. are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ).

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care vi le trimitem sau ne pot trimite un mesaj la office@otiliabrailoiu.ro. O dată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

RESPONSABILITATE

AMICA MIA S.R.L. este responsabilă și va fi capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu GDPR cât și cu principiile stabilite în acest document. AMICA MIA S.R.L. va menține sub responsabilitatea sa o arhivă a activităților de procesare ce conține informațiile solicitate de către GDPR și, acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Declarația de confidențialitate se află în responsabilitatea Echipei Juridice a AMICA MIA S.R.L.. Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la DPO, AVRAMESCU RALUCA, e-mail: office@otiliabrailoiu.ro

PLÂNGERI

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către DPO în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și AMICA MIA S.R.L. nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare.

Plângerile pot fi trimise la DPO, AVRAMESCU RALUCA, e-mail: office@otiliabrailoiu.ro

MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbări ale structurii corporative în AMICA MIA S.R.L.. În cazul în care se fac modificări ale materialului clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.
MAKE AN ENQUIRY ↓
SEND ENQUIRY →
Acest site utilizeaza cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si anunturile, pentru a oferi functii de rețele sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de retele sociale, de publicitate si de analize informatii cu privire la modul in care folositi site-ul nostru. Acestia le pot combina cu alte informatii oferite de dvs. sau culese in urma folosirii serviciilor lor.

Necesare Preferinte Statistici Marketing
Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.
Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
*_language http://otiliabrailoiu.ro Cookie pentru retinerea preferintei limbii sesiune HTTP
PHPSESSID http://otiliabrailoiu.ro Cookie pentru menținerea sesiunii de lucru sesiune HTTP
gdpr_* [x4] http://otiliabrailoiu.ro Cookie pentru memorarea consimtamantului de acceptare a cookie-urilor pe acest site 1 an HTTP
Checkout http://otiliabrailoiu.ro Retine informatii asupra produselor adaugate in cos 1 month HTTP
Login http://otiliabrailoiu.ro Retine informatii criptate pentru a pastra utilizatorul autentificat dupa ce expira sesiunea 1 month HTTP
Declaratie cookie-uri actualizata in data de 24.05.2018